Een leesforum voor wetenschappelijk debat

Het ADVN wil in de loop van dit jaar een leesforum organiseren waar recente publicaties rond nationale bewegingen, identiteitsvorming en nationalisme worden besproken. Afhankelijk van de respons en het resultaat, kan dit uitgroeien tot een recurrent gegeven. Wij berichten u daar later meer over.

 

Een boek dat ongetwijfeld aan bod zal komen is het onlangs gepresenteerde Onvoltooid Vlaanderen. In een persartikel (De Standaard, 3 mei 2017) werd de rol van het ADVN in de voorgeschiedenis van de publicatie beschreven. De verdere beschrijving van het ontstaan van het boek strandde echter in suggesties omtrent de motivatie bij het schrijven ervan, de relatie tot het ADVN en het verband met een politieke partij. Daarom dient verduidelijkt te worden dat het ADVN niet betrokken was bij de redactie of de productie van het boek, dat door medewerker Frank Seberechts op eigen kracht geschreven en door uitgeverij Vrijdag gepubliceerd werd. Wel selecteerde de auteur de meeste illustraties uit de ADVN-collectie, werd naar de instelling een verwijzing opgenomen en bieden de verdere presentaties van het boek een uitstekende gelegenheid om de erfgoedgemeenschappen van de instelling te bereiken: dat maakt het  evenwel niet tot een ADVN-publicatie. Deze verduidelijking houdt geen waardeoordeel in over de tekst: dat is voer voor tijdschriften als WT Tijdschrift voor de geschiedenis van de Vlaamse beweging. En dus ook voor het leesforum.

 

Daarmee zet het ADVN, erkend en gesteund door de Vlaamse Gemeenschap, zijn taak als landelijke culturele archiefinstelling voort vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie, zonder enige vorm van politieke binding of beïnvloeding.

Fototentoonstelling

De fototentoonstelling Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog te bezichtigen:

 

- van 17 november tot 15 december 2016
Paterskerk in Roeselare
- van 25 maart tot 30 april 2017
IJzertoren in Diksmuide
- van 22 juni tot 16 juli 2017
Keunekapel in
Koksijde
- van 26 oktober tot 16 november 2017
Gemeentelijke bibliotheek Putte

- 4 augustus tot 23 september 2018
Stad Zoutleeuw
- van 1 oktober 2018 tot 30 november 2018
Gemeente Lebbeke

 

Meer info over het traject of de uitlening van deze tentoonstelling: publiekswerking [at] advn.be