ADVN-Mededelingen 2018/59

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 59, eerste trimester 2018, 20pp.

Inhoud

-'68: even over de grens kijken / Dirk Rochtus
-Leuven Vlaams en mei '68 / Louis Vos
-Vlaams student Berten Vallaeys. Slachtoffer van 'De wrede moor van Leuven' / Nick Peeters
-Vlaamsche Kinderzegen (1937-1944). Een zegen voor het gezin? / Sophie Gyselinck

 

Kort: Dialoog in het ADVN. Propaganda in de Vlaamse beweging (PDV) / Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (TC) / Studienamiddag. Politieke biografie (AS) / Ger Schmookprijs (TC) / WT|Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging  / Driekoningengesprekken (TC)
 

ADVN-Mededelingen, 2018/59

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief