ADVN-Mededelingen 2019/64

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 64, tweede trimester 2019, 20pp.

Inhoud

-Intussen in het ADVN (Ann Mares)
-Wervende beelden. Fotoboeken en propaganda (Tom Cobbaert)
-"Mannen, ja 't is feest, veel bier, goed bier en … zat!" Een unieke verzameling van 100 jaar oude postkaarten
(Sophie Gyselinck)
-Een werkinstrument voor het waarderen van privaatrechtelijke archieven. Kabinetsarchieven als casestudy
(Florian Daemen)
-Hamer en Nagels. Een digitale encyclopedie van de Vlaamse beweging in twee dilemma's (Aragorn Fuhrmann)

Kort: Open Monumentendag. Zondag 8 september 2019 (SG) / Vreugde & Verdriet. Tentoonstelling (red.) / WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Inhoud 2019/2 (red.) / Nise, Annual Gathering in Warschau (KS) / Een lamp in een kamp? ADVN-lezing wierp nieuw licht op de interneringsperiode (AF) / Een goed bewaard geheim. Welzijn en archieven (SG) / Denkwoord: Graalridder van Vlaanderen (DR)

 

ADVN-Mededelingen, 2019/64

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief