ADVN-Mededelingen 2019/65

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 65, derde trimester 2019, 20pp.

Inhoud

-Etalage voor onderzoekers (Ann Mares)
-“Straks winkelen met een Vlaamse munt”. Het archief van de Vlaamse Franken (Sophie Gyselinck)
-Het Vlaamsch genootschap tot beoefening der pleitkunsten. De rechterlijke welsprekendheid (Sophie Bossaert)
-Lieven Gevaert en zijn steun voor het Vlaamsche Volkstooneel. “De verheffing der Katholieke Vlaamsche kultuur” (Jens Bertels)
-Een prestigekwestie voor het Blauwvoetjeugdverbond. De Verschaeve-bedevaart van 1958 (Aragorn Fuhrmann)

Kort: WT|Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging (red.) / NiseLecture (red.) / Gazette van Detroit (Ann Mares) / Denkwoord: ‘Wandelen op Heilige bodem’ (Dirk Rochtus)

ADVN-Mededelingen, 2019/65

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief