ADVN-Mededelingen 2020/70

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 70, vierde trimester 2020, 20 pp.

-Getemperd, maar hoopvol 2021 tegemoet (Ann Mares)
-In de schemering van ons geheugen. Herman Van den Reeck 100 jaar later (Kasper Swerts)
-Claudius Severus, Lodewijk Severeijns (1872-1957)
-Een gift van het Martelaarsfonds. ‘IJveraars en ijveraarsters’ voor de amnestiebeweging (Rita Verelst)
-Recente aanwinsten (Rita Verelst)

-Kort: WT|Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging (red.) / ADA:GIO (Tom Cobbaert) / Warmoes en een archief? De Juffertuin in wording (red.) / 100 IJzerbedevaarten in affiches. Publicatie (red.) / Denkwoord: De natie in de verf gezet (Dirk Rochtus).

 

ADVN-Mededelingen 2020/70

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief