ADVN-Mededelingen 2022/75

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 75, eerste trimester 2022, 20 pp.

-"Een trachten naar het schoone - jong en de stout" (Ann Mares)
-Transmutatieklassen. Franse klassen in een Antwerpse meisjesschool (Sophie Gyselinck & Ann Mares)
-Vreemd vertrouwd. Over nieuwe lemma's en oude ideeën in de digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging (Sarah Menu)
-Scheurt aan Flarden ... De digitalisering van de 19de-eeuwse flamingantische pers (Tom Cobbaert)

Klas_1927.jpg

Felixarchief, FOTO-OF#2386

-Kort: Project Collectie aan de IJzer (Tom Cobbaert) / WT| Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging (red.)  / Tentoonstelling. Het beeldhouwwerk van Cyriel Verschaeve (red.) / Denkwoord: Grenzen als houvast (Dirk Rochtus)

ADVN-Mededelingen 2021/75

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief