ADVN-Mededelingen 2022/76

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 76, tweede trimester 2022, 28 pp.

-Samen op stad in de tijd (Ann Mares)
-Trippend door het verleden. 100 jaar VTB (Kas Swerts)
-"Hoezee, de V.T.B., Hoezee!" Het staplied onder de loep (Jolien Hendrickx)
-Ik ga op reis en ik neem mee ... een zegening van Sint-Christoffel! (Kas Swerts)
-"In de valies van..." Een blik achter de schermen tijdens de interviews met Karel De Meulemeester en Johan Van den Driessche (Jolien Hendrickx)
-Ik ga op reis en ik neem mee ... een VTB-zakapotheek! (Kas Swerts)
-Bouwen aan een identiteit. VTB-gedenktekens (Kas Swerts)
-Een levende steen (Kas Swerts)
-Ontelbare schatten (Sophie Gyselinck)
-Denkwoord: Een tragische 'trekvogel' (Dirk Rochtus)

VQT_13-54.jpeg

Nice, 1926

ADVN-Mededelingen 2022/76

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief