Broederband is mijn naam. Van Vriendenkring tot Broederband, 1961-1991

auteur(s): 
Frans Van Campenhout
impressum: 
Broederband is mijn naam. Van Vriendenkring tot Broederband, 1961-1991 / Frans Van Campenhout. Gent: Perspectief Uitgaven, 1992, 126 pp., ill., reg.

In 1961 ontstonden in Antwerpen Onze Vriendenkring en in Erwetegem bij Aalst Onze Familiefeesten. Deze organisaties liggen ten grondslag aan Broederband, een vereniging van Vlaams-nationalisten die zich verenigd hebben naar aanleiding van de gevolgen van repressie en epuratie.

Ze werd in 1964 gesticht en breidde zich uit over heel Vlaanderen onder het motto "Broederband is mijn naam. Amnestie is mijn doel."
Ze organiseert bijeenkomsten en steunt tal van Vlaams-nationale initiatieven, houdt de amnestiegedachte levend en ijvert onverpoosd voor samenwerking onder alle Vlaams-nationalisten.

Frans Van Campenhout schetst in zijn boek het ontstaan en de groei, de doelstellingen en realisaties van de vereniging en haar contacten met Vlamingen in het buitenland. Hij gaat uitvoerig in op de vele waardevolle artikelen van de historische en actuele strijd die in het maandblad Broederband in de loop van bijna dertig jaar werden gepubliceerd.

 

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]9,90 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief