Brussel en de Vlaamse Rand. Een verhaal van migraties en grenzen

auteur(s): 
Petra Gunst
impressum: 
Brussel en de Vlaamse Rand. Een verhaal van migraties en grenzen / Petra Gunst. Leuven: ADVN & Provinciebestuur van Vlaams-Brabant, 2008, 157 pp., ill., graf., krt., (Accenten uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant, nr. 2) – Met fotokatern van Michiel Hen

Grootstedelijke emigratie zet de samenleving in de gebieden eromheen onder druk. De ingrijpende veranderingen die daarmee gepaard gaan, zijn overal ter wereld zichtbaar. In het geval van Brussel, hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa, en het gebied eromheen doet zich echter ook een linguïstische verschuiving voor. Er is sprake van verstedelijking, verkaveling en verdringing, maar ook van verfransing en ontnederlandsing. De grootstedelijke problematiek werd een heet communautair hangijzer: de Franstaligen spreken over de périphérie bruxelloise; de Vlamingen over de Vlaamse rand.

Een helder boek over een complex thema.

De publicatie is een van de resultaten van het onderzoeksproject Brussel en de Vlaamse Rand, een bijdrage van het ADVN aan de projectreeks 'Accenten uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant' door het Provinciebestuur van Vlaams-Brabant.

 

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief