Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging

auteur(s): 
Frank Seberechts (red.)
impressum: 
Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging / Frank Seberechts (red.). Tielt-Antwerpen: Lannoo & Perspectief Uitgaven i.o.v. Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 2003, 182 pp., ill., (Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 19)

De publicatie Duurzamer dan graniet is een van de resultaten van het onderzoeksproject Monumenten en Vlaamse beweging.

Het werk bevat volgende bijdragen:

– Het historisch monument: een bepaalde manier van omgaan met het verleden / Jan Art
– Voorbeelden. Monumenten voor historische figuren / Tom Verschaffel
– Eigen helden. Monumenten voor Vlaamsgezinden / Tom Verschaffel
– 'Exegi monumenten…' De wetgeving omtrent grafmonumenten / Frank Seberechts
– 'Geene rouwplechtigheid, een feest der Onsterfelijkheid': de Vlaamse beweging en de politieke cultus van de dood / Jeffrey Tyssens
– Cultus van de dode helden. Gedenktekens voor Vlaamse collaborateurs uit de Tweede Wereldoorlog / Bruno De Wever
– Slechts de graven maken een land tot vaderland. Van Heldenhulde tot IJzertoren: een stenen hulde aan de Vlaamse IJzersoldaten / Frank Seberechts
– Historische grootheid binnen handbereik. De Vlaamse Toeristenbond (VTB) als schepper van lieux de mémoire / Marnix Beyen

Verder bevat het inleidende teksten van Herman Balthazar en Jean-Pierre Van Der Meiren, gouverneur en bestendig afgevaardigde van de provincie Oost-Vlaanderen en van Paul Van Grembergen, minister van Cultuur.

Frank Seberechts zorgde voor een bijdrage met de besluiten van het onderzoek naar monumenten en Vlaamse beweging.

 

cover Duurzamer dan graniet

29,95 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief