Het laatste jaar van de klaproos. Denkend aan Maurits Coppieters

auteur(s): 
Frans-Jos Verdoodt (ed.), Petra Gunst & Frank Seberechts
impressum: 
Het laatste jaar van de klaproos. Denkend aan Maurits Coppieters / Frans-Jos Verdoodt (ed.), Petra Gunst & Frank Seberechts. Leuven: Van Halewyck i.s.m. ADVN, 2009, 246 pp., ill.

In 2007 startte het ADVN een project omtrent Maurits Coppieters. Het project ontstond vanuit de overweging dat de in 2005 overleden Coppieters een bijzondere betekenis had inzake de emancipatie van de gemeenschap in Vlaanderen in de brede zin van het woord. Weinigen hebben in de loop van hun leven aan zoveel verschillende projecten meegewerkt en daarbij telkens zo’n diepe indruk nagelaten, als Maurits Coppieters (1920-2005). Hij was een charismatische jeugdleider, leraar en politicus. In het Verbond van Vlaamse Katholieke Scouts en in de Bond van Kroostrijke Gezinnen speelde hij een vooraanstaande rol. Coppieters drukte onmiskenbaar zijn stempel op de Vlaamse Volksbeweging en vooral op de Volksunie; hij gaf een gezicht aan het vernieuwende gedachtegoed van de partij in de gemeenteraad, de Kamer en de Senaat, als voorzitter van de Nederlandse Cultuurraad (de voorloper van het Vlaams Parlement), als Europees parlementslid en als directeur van het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel.
Na zijn politieke loopbaan wijdde Coppieters zich aan de derde- en vierdewereldbeweging en aan het ADVN. Ten slotte zette hij zijn schouders onder een nieuw progressief initiatief, Het Sienjaal.
Historici, medestanders en vrienden staan in dit boek stil bij de figuur van Maurits Coppieters. Zij belichten elk een bepaald aspect van deze veelzijdige persoonlijkheid.

 

Bijdragen

De vele levens van Maurits Coppieters / Frans-Jos Verdoodt
Maurits Coppieters: een portret / Joris Dedeurwaerder
Coppieters in de gemeenteraad van Sint-Amandsberg / Herman Balthazar
Coppieters als scout / Jan Van Reusel
Pionier van de Jonge Gezinnenactie / Roger Pauly
Als een vis in het water: Coppieters in het onderwijs / Paul Kongs
De invloed van Coppieters op de ontwikkeling van de Vlaamse Volksbeweging / Wilfried Martens
Coppieters en de conflicten in de Volksunie / Vic Anciaux
Coppieters in het Waasland / Nelly Maes
Een gedreven parlementslid voor een nieuw Vlaanderen in de Wereld / André De Beul & Lutgart De Beul
Coppieters en het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel / Walter Augustijnen
Europarlementariër Coppieters / Mathieu Vanhaelewyn
Herinneringen aan een voorzitter van het ADVN / Frans-Jos Verdoodt
Het vredesideaal van Coppieters / Gilbert Hubert & Jo Hanssens
Coppieters als voorzitter van 11.11.11 / Mark Vandommele
Coppieters wordt Partner tegen de Miserie / Jan Vanhee
Het Sienjaal van Coppieters / Norbert De Batselier
 

cover Het laatste jaar van de klaproos

25 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief