Inventaris van het Fonds Sint-Pietersabdij van Steenbrugge

auteur(s): 
Tom Cobbaert
impressum: 
Inventaris van het Fonds Sint-Pietersabdij van Steenbrugge / Tom Cobbaert. Antwerpen: ADVN, 2008, 204 pp., ill., reg.

Het Fonds Sint-Pietersabdij van Steenbrugge telt 2936 inventarisnummers over 60 strekkende meter en de inhoud heeft betrekking op de periode 1879 tot 2005. Ruim 2100 boeken en brochures, ongeveer 250 tijdschrifttitels en meer dan 2000 audiovisuele stukken zijn raadpleegbaar via een werkinventaris en via de geautomatiseerde catalogi in de leeszaal en op de website van het ADVN.

De archiefinventaris die in boekvorm verscheen, is voorzien van een stevige inleiding. Aan de hand van 27 korte biografieën geven we een overzicht van de archiefvormers en schetsen we de context waarin de stukken tot stand kwamen. Voorts onderzoeken we de geschiedenis van het archieffonds aangezien de reconstructie ervan kan worden beschouwd als een essentiële stap bij de verwerking. In het voorlaatste luik van de inleiding brengen we verslag uit van de inventarisering van het archief, een proces van ordenen en beschrijven die de archivaris vaak verplicht om bepaalde keuzes te maken. Ook aanwijzingen over de raadpleging van het fonds ontbreken niet. Naast de inventaris wordt het fonds in deze publicatie ook ontsloten door een namenregister.

Deze uitgave markeert op een archivistische manier het vertrek van de abdijgemeenschap uit de gebouwen waar de abdij honderddertig jaar was gehuisvest.

Is het in deze tijden van toenemende digitalisering nog zinvol een inventaris in boekvorm uit te geven? Ook in archiefmiddens ligt vandaag de klassieke inventaris onder vuur. Het ADVN verkiest evenwel om alle kanalen te gebruiken opdat een zo ruim mogelijk publiek kan kennismaken met de activiteiten. Bijgevolg is er zowel een ontsluiting in boekvorm als een digitale ontsluiting via onze elektronische catalogi in de leeszaal en op de webstekken van het ADVN, ODIS en Archiefbank Vlaanderen.

 

cover Inventaris Steenbrugge

12,50 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief