Kapelaan Verschaeve. Biografie

auteur(s): 
Romain Vanlandschoot
impressum: 
Kapelaan Verschaeve. Biografie / Romain Vanlandschoot. Tielt-Antwerpen: co-uitgave Lannoo & Perspectief Uitgaven, 1998, 489 pp., ill., reg.

Generaties lang hebben Vlamingen opgekeken naar de figuur van priester-dichter Cyriel Verschaeve (1874-1949), aanvankelijk leraar aan het Sint-Jozefcollege in Tielt, nadien onderpastoor in Alveringem. Achter het front tijdens de Eerste Wereldoorlog oefende hij een geestelijk leiderschap uit op soldaten, brancardiers, studenten en aalmoezeniers.

Door de groeiende bewondering van Vlaams-nationalisten in het interbellum nam zijn roem ongemeen grote proporties aan. Verschaeve koos in 1925 tegen de bisschoppen en in 1931 voor de beweging van Joris van Severen. Zijn standpunten omtrent de Vlaamse beweging veroorzaakten grote onenigheid. Zijn romantische visie op Duitsland verzandde in een smadelijk avontuur dat hem in de collaboratie dreef. Ballingschap in Oostenrijk en een terdoodveroordeling bij verstek (1946) werden zijn lot. Controverses rond zijn naam bleven hardnekkig bestaan en vragen naar een verklaring.

De biografie Kapelaan Verschaeve schetst een uitermate indringend en objectief beeld over Verschaeves plaats in de literatuur én de Vlaamse beweging.

De publicatie werd bekroond met de Prijs voor geschiedenis van de provincie West-Vlaanderen (1999).

cover Kapelaan Verschaeve

37 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief