Studying nationalism under changing conditions and regimes. An intellectual autobiography

auteur(s): 
Miroslav Hroch
impressum: 
Studying nationalism under changing conditions and regimes. An intellectual autobiography / Miroslav Hroch, Antwerp, Peristyle, 2018, 96 pp., ill., ISBN 9789492639226 (NISE Essays, 3)

De Tsjechische historicus Miroslav Hroch (°Praag, 1932) heeft het onderzoek naar nationale bewegingen en nationalisme op belangrijke wijze beïnvloed, ook in Vlaanderen. Er werd dan ook wereldwijd al heel wat over hem gepubliceerd. Maar niet zo bekend is onder welke omstandigheden zijn wetenschappelijk pad over de afgelopen vijftig jaar verlopen is; met name hoe hij ondanks de beperkingen opgelegd door het communistische regime toch zijn bekende drie-stadia-theorie kon ontwikkelen en hoe dat ook in het Westen verspreid geraakte.

NISE, de internationale associatie van vorsers en instellingen voor de studie nationale bewegingen, die gecoördineerd wordt vanuit het ADVN, brengt nu in de Essays-reeks, vijfitg jaar na de publicatie van Hrochs' baanbrekende werk (Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas: Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen) het boeiende verhaal van diens intellectuele reis. Hroch is immers vanaf het begin een zeer actief lid geweest van NISE.

De tekst werd van het Duits manuscript naar het Engels vertaald door Joep Leerssen (Universiteit van Amsterdam) en voorzien van een persoonlijke introductie door John Breuilly (London School of Economics and Political Science-LSE en voorzitter van ASEN). Het boekje bevat tevens een uitgebreide bibliografie en een biografische steekkaart.

De publicatie werd aan de Karelsuniversiteit in Praag op 30 augustus 2018 voorgesteld in aanwezigheid van de autobiograaf. Aansluitend volgde een debat met historici uit Centraal-Europa rond de situatie voor wetenschappelijk historisch onderzoek in het licht van toenemend illiberale regimes in de regio.

19,50 euro, exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief