Erfgoeddag 2004 't zit in de familie

praktisch: 
ADVN
18-04-2004 | 10:00
18-04-2004 | 18:00
soort: 
Fototentoonstelling

Familiegeschiedenis in het ADVN

Geschiedenis wordt gemaakt door personen. Het is niet anders met de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme. Velen werden de afgelopen tweehonderd jaar direct of indirect en op het voorplan, als fellowtraveller of louter als belangstellende toeschouwer, door de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme ‘gevat’. De materiële neerslag daarvan bevindt zich voor een belangrijk deel in het ADVN onder de vorm van brieven, dagboeken, foto’s, boeken, tijdschriftartikels en vele andere soorten bronnen. Daarom is het bij het opstellen van een biografie of een familiegeschiedenis nuttig om de weg in te slaan naar de leeszaal van de instelling. Het ADVN is immers potentieel ook voor biografen en familiekundigen een bewaarplaats van informatie en documentatie die voor hen nuttig is.

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

-

-