Erfgoeddag 2008 Wordt verwacht?

praktisch: 
ADVN
13-04-2008 | 10:00
13-04-2008 | 18:00
soort: 
Opendeur - Tentoonstelling – Panelgesprek
contactpersoon: 
Sophie Gyselinck

Groot-Nederland

In 1830 ontstaat uit het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een Belgische natiestaat. Hoewel Vlamingen en Nederlanders nu in een ander staatsverband leven, willen vooral Vlaamse ‘taalminnaars’ de ‘broederband’ nauwer aanhalen om het Nederlands in Vlaanderen te ondersteunen. Vanaf de jaren 1840 ontwikkelen zich culturele, wetenschappelijk en studentikoze contacten: de jaarlijkse Nederlandse Taal- en Letterkundige Congressen vanaf 1849; de oprichting in 1898 van het Algemeen Nederlands Verbond dat de Nederlandse taal en cultuur overal ter wereld wil ondersteunen; de jaarlijkse Groot-Nederlandse Studentencongressen vanaf 1910. In al deze en andere initiatieven is een politieke hereniging niet aan de orde.

 

VPR_000141_C-imp.jpg

Landkaart, s.d. [VPR141]

Door de opkomst van een radicale Vlaamse beweging na de Eerste Wereldoorlog wordt Groot-Nederland tot politiek ideaal verheven, maar eensgezindheid over hoe dat einddoel moet worden bereikt bestaat niet. Gematigde Vlaams-nationalisten staan als eerste stap een federalistische omvorming van de Belgische staat voor. Een tweede groep radicale Groot-Nederlanders rond enkele naar Nederland uitgewerken activisten zijn rabiaat anti-Belgisch: België moet verdwijnen vooraleer Groot-Nederland kan worden opgericht. Een derde groep ten slotte koppelt Groot-Nederland aan een fascistische maatschappij ordening en de verwerping van de politieke democratie. Ondanks de propaganda voor Groot-Nederland is duidelijk dat er in Vlaams-nationalistische kringen nauwelijks initiatieven ondernomen worden om de vereniging met Nederland in de praktijk te realiseren. Als utopie beschikte de Groot-Nederlandse idee over voldoende wervingskracht.
Twee historici – Pieter van Hees en Romain Vanlandschoot – zullen op de erfgoeddag over dit thema een lezing geven. Daarnaast kan de bezoeker kennismaken met het iconografische materiaal over de Groot-Nederlandse beweging.

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Fototentoonstelling

De fototentoonstelling Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog te bezichtigen:

 

- van 17 november tot 15 december 2016
Paterskerk in Roeselare
- van 25 maart tot 30 april 2017
IJzertoren in Diksmuide
- van 22 juni tot 16 juli 2017
Keunekapel in
Koksijde
- van 26 oktober tot 16 november 2017
Gemeentelijke bibliotheek Putte

- 4 augustus tot 23 september 2018
Stadhuis Zoutleeuw
- van 1 oktober 2018 tot 30 november 2018
Gemeente Lebbeke
- van 4 december 2018 tot 4 januari 2019

Sint-Benedictuskerk Mortsel

 

Meer info over het traject of de uitlening van deze tentoonstelling: publiekswerking [at] advn.be