Erfgoeddag 2010 Fake?

praktisch: 
ADVN
25-04-2010 | 10:00
25-04-2010 | 18:00
soort: 
Opendeur - Fototentoonstelling
contactpersoon: 
Sophie Gyselinck

Niets is wat het lijkt. Door de lens van Dann

Met de steun van de Vlaamse overheid werd de unieke fotocollectie van Daniel (Danny) Cortier aan het ADVN toevertrouwd. In 1972 startte Cortier het fotobureau Studio Dann, waarmee hij zich specialiseerde in public relations en industriële fotografie. Daarnaast volgde hij met zijn camera de Vlaamse beweging vooral vanuit zijn Vlaamse sociale overtuiging. Dann bracht om en bij de 30.000 negatieven (of 1430 films) bijeen, gespreid over ruim dertig jaar Vlaamse beweging en haar ontvoogdingsstrijd. De beelden vormen een visueel geheugen van de Vlaamse natievorming. Zij zijn voor de huidige en toekomstige generaties een onmisbare herinnering aan de strijd die daaraan is vooraf gegaan.

 

Dann_VEVD_732_A00792_029_E_zw-imp.jpg

TAK, amnestiebetoging Gent, 11 november 1975. [VEVD732]

Wat de collectie bijzonder maakt, is het persoonlijk maatschappelijk engagement van Cortier dat ten grondslag ligt aan zijn activiteiten. Door zijn ruime kennis over de Vlaamse beweging en zijn goede contacten met talrijke protagonisten kan hij worden beschouwd als een bevoorrechte getuige. De collectie van Danny Cortier geeft een uniek overzicht van de Vlaamse beweging vanaf 1968 tot 2000. Naast de klassieke portretfoto's van politieke mandatarissen en vooraanstaanden omvat de collectie ook heel wat actiebeelden over betogingen in Voeren, Komen, Brussel en de Vlaamse Rand. Zo fotografeerde hij – veelal in het heetst van de strijd – onder andere de lokettenkwestie in Schaarbeek en de vele en hevige confrontaties tussen de ordediensten en de betogers tijdens Voerense taalbetogingen. Tal van zijn actiefoto's zijn bij het ruimere publiek min of meer gekend doordat bepaalde beelden werden gepubliceerd in het Volksunieblad Wij, de Taktivist (het blad van het Taal Aktiekomitee (TAK)), De Brusselse Posten Doorbraak (het blad van de Vlaamse Volksbeweging). Ook maakte Cortier vanaf het einde van de jaren 1970 systematisch reportages van Volksunie-congressen, -vieringen, -meetings of verkiezingen. Bovendien was hij als fotograaf steevast aanwezig op evenementen als de IJzerbedevaarten, de Vlaams Nationale Zangfeesten en de 11-julivieringen.
Het ADVN presenteert naar aanleiding van de Erfgoeddag enkele foto's van Dann, gekaderd in het verhaal van de fotograaf en vrij voor ieders interpretatie. Achter elke foto zit een verhaal, dat alleen hij kan vertellen. Ook de toeschouwer bedenkt bij elke foto een verhaal. Lopen die verhalen gelijk? Of kan de toeschouwer (on)bewust misleid worden?

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

-

-