Tentoonstelling Boer vindt land. Vlaamse migranten en Noord-Amerika

praktisch: 
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster, Gent
10-07-2014 | 12:00
14-09-2014 | 17:00
ADVN, Antwerpen
25-04-2015 | 9:00
30-06-2015 | 17:00
soort: 
tentoonstelling
contactpersoon: 
Andreas Stynen
organisator: 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen en ADVN

Tussen 1850 en 1930 lieten tienduizenden Vlamingen hun geboorteland in de steek om in Noord-Amerika een beter bestaan uit te bouwen. Hard getroffen door de landbouwcrisis, klonk in de dorpen van Oost-Vlaanderen en dan vooral in het nauwelijks geïndustrialiseerde Meetjesland de luide lokroep van de Nieuwe Wereld. Aangemoedigd door verhalen van verwanten en kennissen maakten migranten de oversteek naar de Verenigde Staten of Canada.

De uitdagingen waren er nochtans niet min: overleven in een vaak bar klimaat, omgeven door mensen met een andere taal, religie en gewoonten, was een hele opgave. In groep stonden de landverhuizers sterker. Vooral in de Midwest en in de Canadese provincie Manitoba bouwden ze verschillende gemeenschappen uit waarin het vertrouwde Vlaamse leven zoveel mogelijk werd voortgezet. Een rijk verenigingsleven en nauwe contacten met de achterblijvers maakten het heimwee draaglijk, al keerden er velen gedesillusioneerd terug naar Europa.
 

De tentoonstelling ‘Boer vindt land’ kadert in het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Het is een van de realisaties van het onderzoeksproject over Vlaamse migranten en Noord-Amerika.

Beeld en geluid maken de beleving, vertwijfeling, euforie en heimwee van de vele duizenden Meetjeslandse migranten bijna tastbaar. De bezoeker maakt van dichtbij kennis met hun leefwereld, van de moeilijke omstandigheden op het negentiende-eeuwse Vlaamse platteland tot de in nostalgie gedrenkte voorstellingen onder de nazaten van de landverhuizers.

 

 

Boervindtland_brieven.jpg

tentoonstelling Boer vindt land
Brieven van Vlaamse migranten in Noord-Amerika.

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

-

-