Publicaties

auteur(s): 
-
Einde 1993 bezorgde het ADVN aan een externe vorser de opdracht om studiewerk te verrichten rondom de rol en de betekenis van enkele kenschetsende Vlaamsgezinde personen, organisaties en stromingen tijdens het interbellum. Dit project werd...
auteur(s): 
Luc Boeva
Het thema van deze monografie is de taaldiscriminatie en de sociale achterstelling in het Vlaanderen van de 19de eeuw en van het begin van de 20ste eeuw. Taal is zowel determinant voor als gevolg van sociaal gedrag. Zij bevoorrecht bepaalde groepen en...
auteur(s): 
Frank Seberechts
September 1944. In België heerst verwarring en ontreddering. De triomfantelijke vreugderoes voor de eindelijk herwonnen vrede, de angst voor de oorlog die tastbaar blijft in de onvoorspelbare V1- en V2-bommen, de zorg voor het dagelijks brood, het...
auteur(s): 
Bruno De Wever
De geschiedenis van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) blijft een beladen thema, dat regelmatig voor controversen zorgt. Mythes en halve waarheden doorkruisen de geschiedschrijving over dit aspect van de Vlaamse beweging. Bruno De Wever schetst in een...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief