Publicaties

auteur(s): 
Gilbert A.R. De Smet (ed.)
Het tijdschrift Wetenschappelijke Tijdingen , orgaan van de Vereniging voor Wetenschap (Wt) (VVW), kende in 1991 zijn vijftigste jaargang. Tien jaar eerder had de VVW beslist om haar tijdschrift voortaan expliciet open te stellen voor bijdragen omtrent...
auteur(s): 
Frans-Jos Verdoodt
Kennis van het verleden berust op bronnen. Zij leveren ons een spoor of een getuigenis van het menselijk handelen. De bronnen dienen geselecteerd, gewikt en gewogen te worden. Dit wordt dan het proces van interpretatie. Naast de 'harde' (objectieve)...
auteur(s): 
Luc Boeva
Nationale cultuurverschillen vormen de achtergrond voor vele internationale misverstanden en conflicten. De politieke kaart van de wereld verandert snel en de cultuur speelt daarbij een belangrijke rol als uitdrukking van een eigen identiteit, als...
auteur(s): 
Anne Himpe
De ervaringen van de Vlaamse frontsoldaten in de Eerste Wereldoorlog en het antiflamingantisme in de jaren twintig werkten als katalysator op de Vlaamse beweging. Nieuwe politieke formaties met een voorheen nooit gezien Vlaams-nationaal programma dienden...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief