Publicaties

auteur(s): 
Frank Seberechts
In 1997 vierde Het Vlaamse Kruis zijn zeventigste verjaardag. Bij die gelegenheid gaf de vereniging de opdracht aan de historicus Frank Seberechts om – kritisch en objectief – de geschiedenis van Het Vlaamse Kruis te schrijven. Aan de hand van een...
auteur(s): 
Maurits Coppieters
Als in een spiegel is het vierde deel van Maurits Coppieters' cyclus “Het jaar van de klaproos”, waarin de auteur de context van de Vlaamse beweging tijdens het interbellum belicht. De cyclusbenaming “Het jaar van de klaproos” is een verwijzing naar het...
auteur(s): 
-
Einde 1993 bezorgde het ADVN aan een externe vorser de opdracht om studiewerk te verrichten rondom de rol en de betekenis van enkele kenschetsende Vlaamsgezinde personen, organisaties en stromingen tijdens het interbellum. Dit project werd...
auteur(s): 
Luc Boeva
Het thema van deze monografie is de taaldiscriminatie en de sociale achterstelling in het Vlaanderen van de 19de eeuw en van het begin van de 20ste eeuw. Taal is zowel determinant voor als gevolg van sociaal gedrag. Zij bevoorrecht bepaalde groepen en...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief