Publicaties

auteur(s): 
Pieter Jan Verstraete m.m.v. Willem Van den Steene
Sinds 1990 zette het ADVN de reeks Bibliografie van de Vlaamse Beweging verder. Die reeks was een initiatief van het Vormingsinstituut Lodewijk Dosfel. Voor het vijfde deel deed het ADVN een beroep op Pieter Jan Verstraete. In samenwerking met Willem Van...
auteur(s): 
Erik Verstraete & Edwin Truyens (red.)
Naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Wies Moens nam het Vormingsinstituut Wies Moens (VIWM) een aantal initiatieven die hun resultaat kenden in 1998. In de ruimere context van het samenwerkingsprotocol dat tussen het Vormingsinstituut en het...
auteur(s): 
Maurits Coppieters
Als in een spiegel is het vierde deel van Maurits Coppieters' cyclus “Het jaar van de klaproos”, waarin de auteur de context van de Vlaamse beweging tijdens het interbellum belicht. De cyclusbenaming “Het jaar van de klaproos” is een verwijzing naar het...
auteur(s): 
Frank Seberechts
In 1997 vierde Het Vlaamse Kruis zijn zeventigste verjaardag. Bij die gelegenheid gaf de vereniging de opdracht aan de historicus Frank Seberechts om – kritisch en objectief – de geschiedenis van Het Vlaamse Kruis te schrijven. Aan de hand van een...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief