Publicaties

auteur(s): 
Pieter Jan Verstraete m.m.v. Willem Van den Steene
Sinds 1990 zette het ADVN de reeks Bibliografie van de Vlaamse Beweging verder. Die reeks was een initiatief van het Vormingsinstituut Lodewijk Dosfel. Voor het vijfde deel deed het ADVN een beroep op Pieter Jan Verstraete. In samenwerking met Willem Van...
auteur(s): 
Romain Vanlandschoot
Generaties lang hebben Vlamingen opgekeken naar de figuur van priester-dichter Cyriel Verschaeve (1874-1949), aanvankelijk leraar aan het Sint-Jozefcollege in Tielt, nadien onderpastoor in Alveringem. Achter het front tijdens de Eerste Wereldoorlog...
auteur(s): 
Diversen
Op 16 mei 1998 besloot het Bestuur van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) de Visser-Neerlandiaprijs toe te kennen aan Wetenschappelijke tijdingen . Die beslissing steunde op de waardering voor het hoge historiografische niveau van het tijdschrift. Ter...
auteur(s): 
Erik Verstraete & Edwin Truyens (red.)
Naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Wies Moens nam het Vormingsinstituut Wies Moens (VIWM) een aantal initiatieven die hun resultaat kenden in 1998. In de ruimere context van het samenwerkingsprotocol dat tussen het Vormingsinstituut en het...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief