Publicaties

auteur(s): 
In 2001 bestond Wetenschappelijke tijdingen (Wt) , orgaan van de Vereniging voor Wetenschap (VVW), zestig jaar. Op dat moment richtte het tijdschrift zich daarenboven sinds twintig jaar expliciet op de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging. Om die...
auteur(s): 
Jan De Maeyer & Peter Heyrman (red.)
De publicatie is een van de resultaten van het onderzoeksproject “Sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant” (1997-2001). Het is een wetenschappelijk gefundeerde studie, toegankelijk voor een breed publiek. Iconografische documenten,...
auteur(s): 
Erik Verstraete
Samen met het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) en het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), organiseerde het ADVN van 7 tot 29 oktober 2000 de tentoonstelling "Zingend door het land. Willem De Meyer (1899-1983) en de Vlaamse...
auteur(s): 
Guy Leemans, Gita Deneckere, Luc Boeva, Frans-Jos Verdoodt (red.)
De publicatie is een van de resultaten van het onderzoeksproject De Vlaamse beweging als massabeweging, de derde bijdrage van het ADVN in het kader van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd (MVSS), Gent. De publicatie bevat de volgende bijdragen: –...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief