Publicaties

auteur(s): 
Dit boek is een van de resultaten van het onderzoeksproject "Politiek Personeel Provincie Antwerpen" . Het presenteert de 'politieke biografie' van de provincie Antwerpen gedurende de 19de en 20ste eeuw. Van een instelling die aanvankelijk enkel...
auteur(s): 
Marc Hooghe & Jaak Billiet (red.)
Op 22 november 2002 vond de derde ODIS-workshop plaats in de congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel. Historici en sociale wetenschappers discussieerden er over de eigenheid van “nieuwe sociale bewegingen”. Ze legden er hun...
auteur(s): 
Daniël Biltereyst, Roel Vande Winkel & Bruno Mestdagh
Clemens De Landtsheer is voor de historiografen van de Vlaamse beweging geen onbekende. Hoewel hij persoonlijk weinig op de voorgrond trad, speelde De Landtsheer een dragende rol in de totstandkoming en ontplooiing van het IJzerbedevaartcomité. Dat De...
auteur(s): 
Luc Boeva (red.)
De bronnen die zich in het ADVN bevinden worden verzameld door middel van overdrachten. Einde 2003 telde de instelling ruim 8000 overdrachten, afkomstig van ruim 1500 verschillende overdragers. Die overdrachten resulteerden in 3 strekkende kilometer...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief