Publicaties

auteur(s): 
Luc Boeva (red.)
De bronnen die zich in het ADVN bevinden worden verzameld door middel van overdrachten. Einde 2003 telde de instelling ruim 8000 overdrachten, afkomstig van ruim 1500 verschillende overdragers. Die overdrachten resulteerden in 3 strekkende kilometer...
auteur(s): 
Jan De Maeyer (red.)
Vanuit het ODIS-project werd gestart met de publicatie van de reeks Odisea. Het eerste themanummer bevat de referaten van de Workshop Verkiezingen gehouden op 23 november 2001 in Brussel. Tijdens de workshop werd gereflecteerd over de problematiek van de...
auteur(s): 
Frank Seberechts (red.)
De publicatie Duurzamer dan graniet is een van de resultaten van het onderzoeksproject Monumenten en Vlaamse beweging. Het werk bevat volgende bijdragen: – Het historisch monument: een bepaalde manier van omgaan met het verleden / Jan Art – Voorbeelden...
auteur(s): 
Het archief van Cyriel Verschaeve werd – samen met andere archieven en documentatie in verband met hem – onder meer door Martha Vande Walle en Jozef Lootens gedurende vele tientallen jaren verzameld en later door het Jozef Lootensfonds samengebracht in...

Pagina's

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief