Boer vindt land. Vlaamse migranten en Noord-Amerika

auteur(s): 
Andreas Stynen (red.)
impressum: 
Boer vindt land. Vlaamse migranten en Noord-Amerika / Andreas Stynen (red.). Leuven: Davidsfonds, 2014. 240 pp., ill. (Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd, nr. 28). ISBN 9789059085497

Tussen 1850 en 1930 lieten tienduizenden Vlamingen hun geboorteland in de steek om in Noord-Amerika een beter bestaan uit te bouwen. Hard getroffen door de landbouwcrisis, klonk in de dorpen van Oost-Vlaanderen en dan vooral in het nauwelijks geïndustrialiseerde Meetjesland de luide lokroep van de Nieuwe Wereld. Aangemoedigd door verhalen van verwanten en kennissen maakten migranten de oversteek naar de Verenigde Staten of Canada.

De uitdagingen waren er nochtans niet min: overleven in een vaak bar klimaat, omgeven door mensen met een andere taal, religie en gewoonten, was een hele opgave. In groep stonden de landverhuizers sterker. Vooral in de Midwest en in de Canadese provincie Manitoba bouwden ze verschillende gemeenschappen uit waarin het vertrouwde Vlaamse leven zoveel mogelijk werd voortgezet. Een rijk verenigingsleven en nauwe contacten met de achterblijvers maakten het heimwee draaglijk, al keerden er velen gedesillusioneerd terug naar Europa.

Onderzoekers uit de academische en heemkundige wereld brengen in Boer vindt land de belevenissen van anderhalve eeuw trans-Atlantische migratie in kaart, van de ontreddering in landelijk Vlaanderen tot de definitieve inburgering in de Noord-Amerikaanse maatschappij.

 

Het boek is een van de realisaties van het project Vlaamse migranten Noord-Amerika (MVSS) en onderdeel van de aandacht die het ADVN heeft voor de Vlamingen in het buitenland.

 

inhoud

Voorwoord / Alexander Vercamer, Gedeputeerde voor Landbouw & Jozef Dauwe, Gedeputeerde voor Cultuur Provincie Oost-Vlaanderen
Inleiding / Andreas Stynen

Deel 1  Afwegingen en keuzes

Een ontwrichte samenleving. Landbouw en industrie op het Meetjeslandse platteland tijdens de negentiende eeuw / Frederik De Cocker
Migratiebeslissingen in een ruraal kader / Henk Byls
Hoe het Meetjesland Amerika vond / Frank Caestecker
Hansbeekse emigratie naar Amerika, een opmerkelijk verhaal / Willy Quintyn & Marc Van Ooteghem
Nevelaars op zoek op onbekend terrein / André Stevens
Emigratie uit Maldegem, 1847-1924 / Hans Van Landschoot
Van Assenede naar de Nieuwe Wereld / Jackie Claeys
Vrouwelijke emigranten uit het Meetjesland: profiel, traject en netwerk / Anaïs Masure

Deel 2  Onderweg

De grote oversteek tussen twee werelden. Van het Meetjesland tot het Beloofde Land / Torsten Feys
Het Amerika van het Meetjesland. Berichten uit de Nieuwe Wereld in ‘t Getrouwe Maldeghem, 1900-1930 / Bram Beelaert

Deel 3  Uitdagingen

Spanningsbronnen in de Verenigde Staten, 1860-1930 / Hans Krabbendam
De Canadese uitdaging, 1888-1952 / Mark Journée

Deel 4  Grenzen van een gemeenschap

‘Het oude land herleeft.’ Gedeelde ervaringen in Noord-Amerika / Andreas Stynen
Belgian dream: in het spoor van de Belgische nazaten / Ingrid Leonard, Katharina Smets en Selm Wenselaers
Twee werelden? Banden met het oude vaderland / Andreas Stynen
Familiegeschiedenissen van meet af aan / Marie-Charlotte Le Bailly

29,50 euro

exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief