Collectie
boek

VB8093

Belgique

La Belgique et la Première Guerre mondiale: Etat des sources - Etat de la recherche: Actes du colloque des 8 et 9 novembre 2001 (Musée royal de l’Armée, salle 14-18) = België en de Eerste Wereldoorlog: Bronnen - Stand van het onderzoek: Acta van het colloquium van 8 en 9 november 2001 (Legermuseum, zaal 14-18) / samengest. door Pierre-Alain Tallier ... [et al.]. — Bruxelles: Archives générales du Royaume, 2002. — 340 p.: diagr.; 24 cm. - (Algemeen Rijksarchief. Studies over de Eerste Wereldoorlog; nr. 9)

Trefwoorden: 
Archiefgidsen
België, Wereldoorlog I (WO I)
Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN)
Geschiedschrijving
Repressie (na WO II)

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.