Collectie
boek

VB13897—1 (2/6)

Cambridge

The Cambridge medieval history: volume 1: the Christian Roman Empire and the foundation of the Teutonic kingdoms / Edited by H.M. Gwatkin; J.P. Whitney. — Second edition. — Reprinted. — Cambridge: Cambridge University Press, 1975. — XXI, 754 p.: krt.: reg.; 24 cm. - (The Cambridge medieval history; Volume 1)

Oorspronkelijk uitgegeven in 1911; Auteurs: H.M. Gwatkin; J.S. Reid; Norman H. Baynes; T.M. Lindsay; C.H. Turner; Martin Bang; M. Manitius; Ludwig Schmidt; Christian Pfister; T. Peisker; F.J. Haverfield; F.G.M. Beck; Ernest Barker; Maurice Dumoulin; E.W. Brooks; Alice Gardner; E.C. Butler; Paul Vinogradoff; H.F. Stewart; W.R. Lethaby

• gestempeld
• met etiket(ten)

Trefwoorden: 
Middeleeuwen
Heilige Roomse Rijk
Romeinen
Perzië
Christendom
Katholieke Kerk
Katholicisme
Teutonen
Volksverhuizingen
Gallië
Franken [volk]
Germanen [volk]
Sarmaten
Aziaten
Europa en Azië
Hunnen [volk]
Groot-Brittannië
Italië
Sociaal-Economisch Beleid
Filosofie
Kunst (algemeen)
Vorstenhuizen
Internationale politieke betrekkingen
Europa, Geschiedenis

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.