Beelden en verhalen gezocht over de meisjesschool in de Lange Leemstraat

Beelden en verhalen gezocht over de meisjesschool in de Lange Leemstraat

Franstalige Antwerpse bourgeoisie

In 1882 opende de stad Antwerpen de gloednieuwe meisjesschool Ecole moyenne de desmoiselles in de Lange Leemstraat. De school kwam er na een hervorming van het stadsonderwijs en de steeds grotere vraag naar onderricht voor kinderen. Oorspronkelijk was de ‘Jufferschool’ - zoals ze in de volksmond werd genoemd - een betalende school voor rijke Franstalige Antwerpse bourgeoisie. In de wijk Klein Antwerpen ademde deze school lange tijd status en prestige uit. Na de eeuwwisseling werd de school vrij snel in het reguliere scholennetwerk van de stad opgenomen en was de leerlingentoevoer meer divers. Het Franstalige karakter van de school bleef echter behouden. Na de vernederlandsing van het onderwijs richtte de meisjesschool ‘transmutatieklassen’ in zodat Franstalige leerlingen het Nederlands kon worden aangeleerd. Deze methodiek bleef van kracht tot in de jaren zestig.

 

Van meisjesschool tot archief

Tot 1971 stond de meisjesschool in de Lange Leemstraat beter bekend als SOM1 of Stedelijk Onderwijsinstituut voor Meisjes nr. 1, later kreeg het de naam SILO6 of Stedelijk Instituut voor Lager Onderwijs nr. 6. In 1982 nam het Stedelijk Instituut voor Buitengewoon Onderwijs er zijn intrek. Zes jaar later was het Stedelijk Hoger Instituut voor Sociale Studiën of SHISS de laatste schoolbewoner. Vandaag is het gebouw niet langer een school, maar de thuishaven van het ADVN of het archief voor nationale bewegingen.

 

Herinneringen

In 2022 is het exact 140 jaar geleden dat de meisjesschool officieel werd geopend. Van de school is er bitter weinig bewaard gebleven. Het archief is verdwenen en het aantal foto’s is schaars. We zijn daarom op zoek naar beeld- en archiefmateriaal van leerlingen alsook herinneringen aan toen. Op die manier willen we de geschiedenis van de school meer tastbaar maken. Liep je ooit school in SOM1 of SILO6, ken je toevallig nog medeleerlingen of vriendinnen, heb je foto’s van je schooltijd in de Lange Leemstraat of ander schoolmateriaal en wil je dat graag delen? Twijfel niet en neem contact op langs publiekswerking [at] advn.be.

.

.