Een lamp in een kamp. Nieuw licht op de interneringsperiode na WO II

Een lamp in een kamp. Nieuw licht op de interneringsperiode na WO II

Op donderdagavond 16 mei zet het ADVN de expo Gemaakt achter prikkeldraad in de schijnwerpers. U bent van harte welkom en uitgenodigd voor een lezing met Helen Grevers en Kasper Swerts, start om 19u30.

 

Helen Grevers (directeur van het Vredescentrum) schetst een beeld van de interneringscentra na de Tweede Wereldoorlog in België en gaat dieper in op de aspecten 'heropvoeding' en 'zelfwerkzaamheid' in de centra. Kasper Swerts (ADVN-onderzoeker) geeft een uiteenzetting rond de productie van materiële objecten binnen deze centra en de nieuwe onderzoeksvragen die deze bronnen opwerpen.

 

Programma


19u30
Gelegenheid tot vrij bezoek van de tentoonstelling
 

20u
Verwelkoming - Ann Mares, directeur ADVN

Een schets van de interneringscentra na de Tweede Wereldoorlog - Helen Grevers, directeur Vredescentrum

Een aanzet tot breder onderzoek naar materiële bronnen vervaardigd in de interneringscentra - Kasper Swerts, ADVN-onderzoeker

 

Receptie

 

Het aantal plaatsen is beperkt.
Gelieve aanwezigheid bevestigen langs: publiekswerking [at] advn.be

 

.

.