Dialoog: Andreas Stynen

Dialoog: Andreas Stynen
praktisch: 
ADVN, leeszaal
17-10-2014 | 14:30
soort: 
lezing
contactpersoon: 
Sophie Gyselinck

Het oude land herleeft. Identiteiten en profileringen van Vlaamse Amerikanen

Deze zomer liep in het Gentse Caermersklooster “Boer vindt land”, de druk bezochte ADVN-tentoonstelling rond Vlaamse migratie naar Noord-Amerika. Op vrijdag 17 oktober belicht projectcoördinator Andreas Stynen een minder gekend maar betekenisvol onderdeel van het traject van de landverhuizers: de integratie in de Amerikaanse en Canadese samenleving. Dankzij kettingmigratie kwam menig inwijkeling dan wel tussen oude bekenden terecht, toch stond hij of zij in veelvuldig contact met de nieuwe omgeving. Een bloeiend etnisch vereningsleven liet de migranten toe om tradities uit het oude thuisland in ere te houden, maar vormde tegelijkertijd de ontmoetingsruimte met de nieuwe wereld. Terwijl de meeste initiatieven lokaal opereerden, waren er andere organisaties (en kranten) die de vereniging van alle Vlamingen op het Amerikaanse continent nastreefden. Het verkrijgen van het Amerikaans staatsburgerschap stond daar evenwel niet haaks op. Deze dialoog belicht en ontrafelt de intense debatten en wrijvingen rond inburgering, zowel in de migrantengroep als in de brede Amerikaanse én Vlaamse samenleving.

 

Andreas Stynen (°1980) is onderzoeker aan het ADVN. Hij studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Urbana-Champaign. Na Een geheugen in fragmenten (2005), een studie van lieux de mémoire van de Vlaamse beweging, promoveerde hij in 2010 met een proefschrift over de relaties tussen stad en natuur in negentiende-eeuws België. Voor het ADVN werkte hij o.m. mee aan het project “Met toeters en bellen” (2012) en coördineerde hij het project “Boer vindt land” (2014).

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's