Dialoog: Ine Van linthout

Dialoog: Ine Van linthout
praktisch: 
ADVN, leeszaal
20-06-2014 | 14:30
soort: 
lezing
contactpersoon: 
Sophie Gyselinck

‘België’ in politiek, propaganda en het publieke discours van het Derde Rijk (1933-1945)

De meeste studies over het thema ‘België en het Derde Rijk’ onderzoeken de periode van de Tweede Wereldoorlog vanuit Belgisch perspectief. Ze bestuderen de militaire operaties, de impact van de bezetting op het politieke, economische, culturele en dagdagelijkse leven, de verschillende vormen van collaboratie en verzet, de deportaties. In dit lopende onderzoek wordt de focus verschoven naar het Derde Rijk tijdens de twaalf jaar van zijn bestaan. Centraal staat de vraag wat er in nazi-Duistland achter de schermen van de ministeries, in de propagandarichtlijnen en in het publieke discours over België werd gezegd. Er wordt gekeken naar de correspondentie, notities en verslagen van politieke instanties. Er wordt onderzocht met welke directieven, aanbevelingen en censuurmaatregelen gepoogd werd het discours over België te reguleren. Ten slotte wordt nagegaan wat de Duitse bevolking daadwerkelijk over België te lezen, te horen en te zien kreeg in de vorm van boeken, pers- en radioberichten, films, tentoonstellingen en andere activiteiten. De lezing licht enkele cases uit het reeds gevonden materiaal.

 

Ine Van linthout is germaniste van opleiding. Ze doctoreerde aan de Berlijnse Humboldtuniversiteit en de Universiteit Antwerpen over de rol van het boekmedium voor de nazi-propagandapolitiek. Haar dissertatie verscheen in 2011 bij de Gruyter. Momenteel is ze onder meer als postdoc-onderzoeker verbonden aan de vakgroep geschiedenis van de UGent, waar ze het discours over België in politiek, propaganda en media van het Derde Rijk bestudeert.

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's