Dialoog: Lieselotte Goessens

Dialoog: Lieselotte Goessens
praktisch: 
ADVN, leeszaal
30-01-2015 | 14:30
soort: 
lezing
contactpersoon: 
Sophie Gyselinck

Vlaamse radio in het interbellum: een platform voor Vlaamse identiteitsvorming?

Anno 2015 lijkt het ons evident om in België een medialandschap te hebben dat communautair is opgedeeld. Vlamingen hebben hun eigen Vlaamse televisie, eigen Vlaamse radio en eigen Vlaamse kranten. Iets als ‘Belgische televisie’ bestaat eigenlijk niet. Werpen we een blik op het verleden, dan wordt echter duidelijk dat dit niet altijd even evident is geweest. Onderzoekster Lieselotte Goessens voerde in de voorbije jaren een studie uit naar de beginjaren van de radio in België en constateerde ten eerste dat de eerste Belgische omroep (opgericht in 1923) wel degelijk nog Belgisch werd opgevat, maar Franstalig was, ten tweede dat de eerste specifiek Vlaamse omroepen verzuild waren en ten derde dat de Belgische openbare omroep in 1937 één van de eerste grote voorbeelden was van culturele autonomisering, maar dit pas na jarenlang debat erover. Het onderzoek van Lieselotte Goessens heeft het voornamelijk over het belang van de omroep voor de Vlaamse identiteitsvorming, over diverse Vlaamse identiteiten die werden uitgedragen door de Vlaamse verzuilde omroepen, over de invloed van het Vlaamse emancipatiedebat op de culturele organisatie van de omroep en nog veel meer. In het bijzonder bekeek deze jonge onderzoekster de muziekprogramma's van de vroege Vlaamse omroep en toont zij aan hoe ook muziekrepertoires kunnen gelezen worden als een onderhandeling van nationale identiteit.
 

Lieselotte Goessens studeerde Kunstwetenschappen & Archeologie in Gent, waar zij zich vooral toelegde op musicologie. Zij studeerde af in 2008 met een scriptie over Mozarts Don Giovanni, waarna zij meewerkte aan een onderzoeksproject over de geschiedenis van de Belgische omroeporkesten. Resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het boek Het Orkest. Van 2009 tot 2014 voerde Goessens een doctoraatsonderzoek uit met als titel Discursieve en muzikale constructies van Vlaamse identiteit(en). Studie naar de nationale en muzikale discours, retoriek en programmering van de Vlaamse verzuilde omroepverenigingen, 1928-1939.

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's