Dialoog: Vincent Scheltiens

Dialoog: Vincent Scheltiens
praktisch: 
ADVN, leeszaal
13-09-2013 | 14:30
soort: 
lezing
contactpersoon: 
Sophie Gyselinck

Alteriteit en natievorming. Het beeld van de nationale ‘andere’ in vertogen van subnationale bewegingen in België

In dit interdisciplinair project (geschiedenis, politieke wetenschappen, linguïstiek) wordt, voor vijf periodes van ongeveer twintig jaar, onderzocht hoe de politieke elites van de Vlaamse en Waalse bewegingen en overheden in België een nationale 'andere' construeerden in hun vertogen, en welke retorische strategieën van 'othering' ze daarbij hanteerden. Het doel is na te gaan in hoeverre deze alteriteitsvertogen bijdroegen tot de succesvolle institutionalisering van (sub)nationale bewegingen in België.

 

Vincent Scheltiens is als doctoraal onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Hij was educatief medewerker van ngo's in Brussel en Antwerpen, mede-organisator van de literaire manifestatie Het Andere Boek en projectonderzoeker op het Studie- en Onderzoekscentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Hij publiceerde o.m. over de geschiedenis van het communisme in België, historisch onderzoek in archieven van geheime diensten van voormalige dictaturen en over het contemporaine Spanje.

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Fototentoonstelling

De fototentoonstelling Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog te bezichtigen:

 

- van 17 november tot 15 december 2016
Paterskerk in Roeselare
- van 25 maart tot 30 april 2017
IJzertoren in Diksmuide
- van 22 juni tot 16 juli 2017
Keunekapel in
Koksijde
- van 26 oktober tot 16 november 2017
Gemeentelijke bibliotheek Putte

- 4 augustus tot 23 september 2018
Stadhuis Zoutleeuw
- van 1 oktober 2018 tot 30 november 2018
Gemeente Lebbeke
- van 4 december 2018 tot 4 januari 2019

Sint-Benedictuskerk Mortsel

 

Meer info over het traject of de uitlening van deze tentoonstelling: publiekswerking [at] advn.be