Dialoog: Vincent Scheltiens

Dialoog: Vincent Scheltiens
praktisch: 
ADVN, leeszaal
13-09-2013 | 14:30
soort: 
lezing
contactpersoon: 
Sophie Gyselinck

Alteriteit en natievorming. Het beeld van de nationale ‘andere’ in vertogen van subnationale bewegingen in België

In dit interdisciplinair project (geschiedenis, politieke wetenschappen, linguïstiek) wordt, voor vijf periodes van ongeveer twintig jaar, onderzocht hoe de politieke elites van de Vlaamse en Waalse bewegingen en overheden in België een nationale 'andere' construeerden in hun vertogen, en welke retorische strategieën van 'othering' ze daarbij hanteerden. Het doel is na te gaan in hoeverre deze alteriteitsvertogen bijdroegen tot de succesvolle institutionalisering van (sub)nationale bewegingen in België.

 

Vincent Scheltiens is als doctoraal onderzoeker verbonden aan de Onderzoeksgroep Politieke Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Hij was educatief medewerker van ngo's in Brussel en Antwerpen, mede-organisator van de literaire manifestatie Het Andere Boek en projectonderzoeker op het Studie- en Onderzoekscentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Hij publiceerde o.m. over de geschiedenis van het communisme in België, historisch onderzoek in archieven van geheime diensten van voormalige dictaturen en over het contemporaine Spanje.

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's