Tentoonstelling 100 jaar Wies Moens

Tentoonstelling 100 jaar Wies Moens
praktisch: 
ADVN, Auditorium Emiel Paternoster
02-10-1998 | 12:00
30-10-1998 | 16:30
contactpersoon: 
Marleen Abelshausen
organisator: 
Vormingsinstituut Wies Moens (VWM) i.s.m. ADVN

Naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Wies Moens nam het Vormingsinstituut Wies Moens (VIWM) een aantal initiatieven die hun resultaat kenden in 1998. In de ruimere context van het samenwerkingsprotocol dat tussen het Vormingsinstituut en het ADVN bestaat, werkte het ADVN actief mee aan de tentoonstelling “Van celbrieven tot politiek vluchteling. Tentoonstelling 100 jaar Wies Moens”. Die samenwerking bestond uit het ter beschikking stellen van het Auditorium Emiel Paternoster in de ADVN-accommodatie, de bruikleengeving van diverse stukken uit de ADVN-collecties, de inhoudelijke begeleiding langs een tijdelijke werkgroep en de materiële hulp bij de realisatie van de tentoonstelling en de catalogus.

 

De wetenschappelijke tentoonstelling ging door van 2 tot 30 oktober 1998. Zij gaf een overzicht van het leven en de werken van Wies Moens als dichter, essayist, redenaar, leraar en politiek-geëngageerde. Centraal in de tentoonstelling stonden de Celbrieven, waarrond op basis van ruim driehonderd tentoongestelde stukken, vier thema’s werden uitgewerkt:
– “De nood van Arm Vlaanderen” (kinderjaren tot studententijd);
– Wies Moens’ tijdschrift Dietbrand (politiek engagement, o.a. in het Verdinaso);
– de Vlaamse Omroep ‘Zender Brussel’ (oorlogsjaren);
– de Volksuniversiteit in Geleen (jaren in Nederland tot aan zijn dood).

 

Bij de tentoonstelling hoort de catalogus Van Celbrieven tot politiek vluchteling. Wies Moens (1898-1998) / onder redactie van Edwin Truyens en Erik Verstraete, Antwerpen, 1998.

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's