Publieksmomenten

21-03-1999 | 12:00
Deze tentoonstelling naar aanleiding van de 15de verjaardag van het ADVN biedt een staalkaart van de soorten bronnen die in het ADVN worden bewaard. Er wordt daarbij vertrokken vanuit het ontstaan van het Vlaams-nationalisme aan het IJzerfront. De...
12-02-1999 | 12:00 tot 27-02-1999 | 16:30
De Werkgemeenschap Ernest Van der Hallen/Bertennest besloot het herdenkingsjaar 1998 – vijftig jaar na de dood en honderd jaar na de geboorte van Ernest Van der Hallen (1898-1948) – met een tentoonstelling. Zij stelde het leven en het werk van Ernest Van...
02-10-1998 | 12:00 tot 30-10-1998 | 16:30
Naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Wies Moens nam het Vormingsinstituut Wies Moens (VIWM) een aantal initiatieven die hun resultaat kenden in 1998. In de ruimere context van het samenwerkingsprotocol dat tussen het Vormingsinstituut en het...
09-12-1995 | 09:30
Naar aanleiding van de vijfenzeventigste verjaardag van het overlijden van Herman Van den Reeck, organiseert het driemaandelijkse tijdschrift Wetenschappelijke tijdingen i.s.m. het ADVN het colloquium “Herman Van den Reeck en de anti-burgerlijke stroming...

Pagina's

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's