Publieksmomenten

12-02-1999 | 12:00 tot 27-02-1999 | 16:30
De Werkgemeenschap Ernest Van der Hallen/Bertennest besloot het herdenkingsjaar 1998 – vijftig jaar na de dood en honderd jaar na de geboorte van Ernest Van der Hallen (1898-1948) – met een tentoonstelling. Zij stelde het leven en het werk van Ernest Van...
02-10-1998 | 12:00 tot 30-10-1998 | 16:30
Naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Wies Moens nam het Vormingsinstituut Wies Moens (VIWM) een aantal initiatieven die hun resultaat kenden in 1998. In de ruimere context van het samenwerkingsprotocol dat tussen het Vormingsinstituut en het...
09-12-1995 | 09:30
Naar aanleiding van de vijfenzeventigste verjaardag van het overlijden van Herman Van den Reeck, organiseert het driemaandelijkse tijdschrift Wetenschappelijke tijdingen i.s.m. het ADVN het colloquium “Herman Van den Reeck en de anti-burgerlijke stroming...
17-04-1994 | 12:00 tot 17-04-1994 | 17:00
Aansluitend bij de beleidsopties van de Werkgroep Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van de Provincie Oost-Vlaanderen, leidde het ADVN- project over Vlaamse beweging en sociale beweging tot een tentoonstelling. Die ging door van 17 maart tot 17 april...

Pagina's

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's