Publieksmomenten

19-05-2017 | 14:30 tot 19-05-2017 | 16:00
Uw oorlog. Maar wij hebben hem geërfd* Collaborateurs door de ogen van hun kinderen in de Vlaamse roman De geschiedenis van het Vlaamse collaboratieverleden tijdens de Tweede Wereldoorlog is vandaag ruim gedocumenteerd: mythes zijn doorprikt en nuance is...
23-03-2017 | 10:00 tot 23-03-2017 | 18:00
Van tael naar taal. Zorgen voor ons Nederlands De zorg voor het Nederlands is in Vlaanderen verbonden met de manier waarop wij de geschreven en de gesproken taal hanteren. Taalzorg bestaat al zovele jaren en maakt ook vandaag in Vlaanderen eens te meer...
10-03-2017 | 14:30 tot 10-03-2017 | 16:30
Pol De Mont als hoofdredacteur van De Schelde Pol De Mont (1857-1931) – dichter, redenaar, folklorist, kunstcriticus, internationaal netwerker, … - was een der eersten om te pleiten voor de vernederlandsing van de Gentse Hogeschool. Al lag de Vlaamse...
10-02-2017 | 14:30 tot 10-02-2017 | 16:30
Een getekend leven. Reimond Kimpe In 1919 vestigde Reimond Kimpe zich in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Kimpe was in 1885 in Gent geboren. Tijdens zijn school- en studiejaren schreef en publiceerde hij gedichten en had hij contacten met de kunstenaars...

Pagina's

Publieksmomenten

Het ADVN organiseert regelmatig lezingen, colloquia, tentoonstellingen en andere activiteiten voor het brede publiek.
Een aantal van deze activiteiten worden in een reeks georganiseerd:

Webexpo's

Bekijk hier onze digitale tentoonstellingen

Webexpo's