100 jaar Hendrik Borginon

100 jaar Hendrik Borginon
periode: 
1990 - 1991
opdrachtgever(s): 
Verbond VOS i.s.m. ADVN
uitvoerder(s): 
Luc Boeva

Begin 1990 nam het Verbond VOS het initiatief voor de oprichting van het “Herdenkingscomité 100 jaar Hendrik Borginon”. Samen met een aantal verenigingen, waaronder het ADVN, wilde het op die manier gestalte geven aan een herdenking van de 100ste verjaardag van de geboorte van H. Borginon.

 
Het ADVN verleende specifieke hulp bij de organisatie van de academische zitting die in dit verband plaatsgreep op 23 maart 1991 in de KVS te Brussel. Aansluitend bij die zitting werd begin 1992 een verslagboek gepubliceerd. Het boek bevat de tekst van de referaten die op de academische zitting werden gehouden door Herman Vandezande (Openingswoord), Gaston Durnez (“Levenslang Borginon”), Jozef Coene (“Mijn vriend Borginon”), Marc Platel (“Borginon een onveranderde boodschap”), Alfons Borginon (namens de familie). De publicatie bevat tevens de teksten van de getuigenissen die over Borginon werden afgelegd door Aloïs Gerlo, Marcel Storme, Ernest Vanden Berghe en Arie W. Willemsen. Die getuigenissen waren langs een video-montage voorgesteld tijdens de academische zitting van 23 maart 1991.

 

Het geïllustreerde boek brengt ten slotte ook een overzicht van de artikels in de pers n.a.v. van de herdenking, o.a. de reeks “De stem van Borginon” door Gaston Durnez in De Standaard van 20 tot 22 maart 1991.

 

realisaties

– academische zitting: Brussel, Koninklijke Vlaamse Schouwburg, 23/3/1991
– verslagboek: Gedenkboek Mr. Hendrik Borginon 1890-1990, Herdenkingscomité 100 jaar Hendrik Borginon, Brussel, 1991, 60 p., ill.

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten