Archiefpunt

Archiefpunt
periode: 
2002 - heden
opdrachtgever(s): 
Vlaamse Gemeenschap
uitvoerder(s): 
Archiefpunt vzw

Archiefpunt (vroeger Archiefbank Vlaanderen) realiseert een centrale databank van de Vlaamse private archieven. De bedoeling is dit erfgoed integraal in kaart te brengen en hierdoor bij te dragen aan de bescherming en de valorisatie van deze archieven. Einde 2004 werden de eerste gegevens ingevoerd; sinds april 2005 kan het brede publiek de databank consulteren op het internet.

 

Bescherming door registratie

De publiekrechtelijke archieven zijn beschermd door de Archiefwet van 1955. Voor archieven van personen, families of privaatrechtelijke instellingen bestaat geen vangnet. Die archieven zijn vaak bedreigd: ze gaan verloren bij overerving, worden verkocht of verdwijnen naar het buitenland. Archiefpunt spoort de private archieven systematisch op en verzamelt informatie. Door de archieven te registreren in de databank wil Archiefpunt bijdragen aan de vrijwaring en het beheer van dit waardevol Vlaams erfgoed.

 

Gebruiksvriendelijk zoekinstrument

Archiefpunt centraliseert de beschikbare gegevens over de Vlaamse private archieven in een online databank. Dit zoekinstrument staat kosteloos ter beschikking van onderzoekers, studenten en het brede publiek. De databank bevat gegevens over private archieven die worden bewaard in rijks- en gemeente-archieven, private archiefbewaarplaatsen, bibliotheken, universiteiten, documentatiecentra en ook bij particulieren. De databank wil een vertrekpunt zijn voor het zoeken naar archieven.

 

Samenwerking

Archiefpunt is een open en collectief samenwerkingsverband. De databank wordt opgebouwd in nauwe samenwerking met de partners uit de brede erfgoedsecor en met iedereen die begaan is met het archivalisch erfgoed in Vlaanderen.

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten