Digitalisering 19e-eeuwse flamingantische pers

periode: 
2020 - 2021
opdrachtgever(s): 
ADVN vzw
uitvoerder(s): 
Universiteitsbibliotheek UGent

De gedrukte pers heeft onmiskenbaar een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van de Vlaamse beweging in de 19e eeuw. Het is een evolutie die zich ook weerspiegelde in het perslandschap in Vlaanderen: een door Franstaligen gedomineerde markt werd vooral vanaf 1870 grotendeels overgenomen door Nederlandstalige en niet zelden Vlaamsgezinde uitgevers. De krant Het Laatste Nieuws en het weekblad Het Volksbelang, beiden met een Vlaams-liberale oorsprong, zijn twee van de bekendste voorbeelden die nog steeds verschijnen. Het zijn echter uitzonderingen, want vele flamingantische kranten en tijdschriften die in de 19e eeuw als paddestoelen uit de grond schoten moesten door financiële problemen of inhoudelijke conflicten na één of twee jaargangen het onderspit delven.

 

Omdat de verspreiding van deze kortstondig verschenen titels relatief beperkt was, worden er anderhalve eeuw later nauwelijks nog exemplaren bewaard in publiek toegankelijke collecties. Daarbovenop komt het feit dat de kwaliteit van het gebruikte papier vaak van een minderwaardige kwaliteit was waardoor de degradatie van het papier steeds problematischer wordt. Bij heel wat titels gaat het stilaan om onherstelbare schade en in sommige gevallen staan de laatste gekende exemplaren zelfs op punt te verdwijnen. Omdat restauratie vaak onmogelijk is, werkt het ADVN sinds een aantal jaar met verschillende partners samen om deze titels te digitaliseren. Eén van de partners met wie een samenwerking werd opgezet is de Universiteitsbibliotheek Boekentoren in Gent. Uit de collecties van het ADVN en de Boekentoren werden 40 titels geselecteerd, waarvan intussen 18 titels of 3.900 opnames digitaal beschikbaar zijn. Het digitaliseren gebeurt in het eigen scanatelier van de Boekentoren met een financiële tussenkomst van het ADVN. De scans zijn momenteel enkel beschikbaar via de catalogus van de UGent, maar in de toekomst ook via de nieuwe catalogus van het ADVN.

 

Lijst van reeds gedigitaliseerde titels:

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten