Expo: Gemaakt achter prikkeldraad

Expo: Gemaakt achter prikkeldraad
periode: 
2019 - 2019
uitvoerder(s): 
ADVN

Vanaf zondag 28 april stelt het ADVN zijn uitzonderlijke collectie tentoon van repressie-erfgoed afkomstig uit interneringscentra van na de Tweede Wereldoorlog. Het betreft een kleurrijke verzameling van allerlei kunstwerken, dagboeken en gebruiksvoorwerpen, vervaardigd door mensen die verdacht werden van collaboratie en werden opgesloten in gevangenissen en daartoe bestemde kampen. De vele creaties die tijdens het gevangenschap het licht zagen, dienden in de eerste plaats om verveling en isolement te doorbreken. Het dagelijks schrijven, dichten, schetsen of componeren zorgde voor ontspanning en werkte enigszins therapeutisch. Ook onderling bedachten de gevangenen uiteenlopende activiteiten om de tijd te verdrijven zoals sport en spel, radio maken en toneelspel. De heropvoeding van de gevangenen en het gemeenschapsregime zorgden voor een ongeziene artistieke productie in alle interneringscentra. De expo toont een enorme variëteit aan erfgoed: egodocumenten, schetsen, tekeningen, schilderijen, cartoons, muurkranten, gedichten, toneelstukken, liederen, radioprogramma’s, houtsneden en allerlei snuisterijen. Deze unieke objecten gunnen ons een blik op het leven en de vrijetijdsbesteding achter prikkeldraad.

 

Expo
De tentoonstelling opent op zondag 28 april 2019 (tijdens Erfgoeddag), van 10 tot 17u.
Na de opening is de expo te bezoeken tijdens weekdagen, maandag tot vrijdag, 9 tot 16u.

De expo is gesloten tijdens het weekend en feestdagen. Groepsbezoek op afspraak.
De tentoonstelling loopt tot eind september 2019

 

Lezing
Het ADVN organiseert op donderdagavond 16 mei een studiemoment met enkele historici en experts ter zake. Helen Grevers geeft een overzicht van het cultureel tijdverdrijf in de interneringscentra van na WOII en Kasper Swerts gaat dieper in op de materiële cultuur die in deze centra tot stand kwam. Een meer uitgebreid programma volgt nog. Wie de avond graag wil bijwonen, kan zich inschrijven langs publiekswerking [at] advn.be

 

Oproep : laat het verleden niet verloren gaan
Iedereen kan participeren om het verleden in kaart te brengen en opnieuw onder de aandacht te brengen. Wil u graag meehelpen erfgoed te beschermen en verhalen of herinneringen veilig te stellen voor de toekomst? Of wenst u graag uw verleden te delen met het publiek? Participeer dan aan ons project. Uw persoonlijke verhalen of uw objecten uit de interneringscentra van na de Tweede Wereldoorlog interesseren ons. Erfgoed groot en klein verdient een veilig onderkomen.

Neem contact op met het ADVN langs: publiekswerking [at] advn.be.

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten