Voordrachtenreeks Werkgroep Geschiedenis

affiche Voordrachtenreeks 1993-1994
periode: 
1992 - 1995
opdrachtgever(s): 
ADVN
uitvoerder(s): 
Koen De Scheemaeker & Luc Boeva

De referaten die traditioneel de jaarlijkse Algemene Vergadering van het ADVN afsloten, werden van oktober 1993 af opgenomen in een reeks van voordrachten die door de Werkgroep Geschiedenis georganiseerd werden. Vóór die datum waren er reeds voordrachten geweest door Luc Huyse (K.U.Leuven) omtrent de thematiek van collaboratie en repressie, inzonderheid rondom de problematiek van de maatschappelijke reïntegratie van diegenen die getroffen werden door de repressie en de epuratie (vergadering van 8 februari 1992); door Chantal Kesteloot (toenmalig Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, nu Soma) omtrent de Waalse beweging en het Waals-nationalisme (vergadering van 3 oktober 1992); door Daniël Vanacker (journalist van de krant De Gentenaar) over het activisme naar aanleiding van zijn studie Het aktivistisch avontuur (vergadering van 6 februari 1993).

 

In de Voordrachtencyclus 1993-1994 werden referaten gehouden door Lode Wils (Katholieke Universiteit Leuven) over de verhoudingen tussen de Katholieke Kerk en de Vlaamse beweging en door Bruno De Wever (Universiteit Gent) over de geschiedenis van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV). De reeks werd besloten door Albert Verdoodt (Université Catholique de Louvain) met een voordracht over De juridische situatie van de streek- en minderheidstalen in Europa.

 

In de Voordrachtenreeks 1994-1995 behandelde Eugeen Roosens (Katholieke Universiteit Leuven) De genese van ethniciteit en hield Gita Deneckere (Universiteit Gent) een referaat over de De macht van de straat, inzonderheid de flamingantische acties.

 

De voordrachten hadden telkens plaats in het AMVC-Letterenhuis, Antwerpen.

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten