Waarderings- en herbestemmingstraject archief Agfa-Gevaert

Waarderings- en herbestemmingstraject archief Agfa-Gevaert
periode: 
2015 - 2016
opdrachtgever(s): 
Provinciebestuur Antwerpen
uitvoerder(s): 
FotoMuseum, ETWIE, ADVN (Tom Cobbaert)

Op 29 september 2015 werd de unieke en omvangrijke bedrijfscollectie van Agfa-Gevaert officieel overgedragen aan de provincie Antwerpen. Het FotoMuseum Antwerpen (FoMu) zal, samen met ETWIE en ADVN, een herbestemmingstraject uitwerken voor de collectie. Dat is het gevolg van de nakende verkoop van het kasteeltje Varenthof in Mortsel, dat de voorbije decennia onderdak bood aan het Gevaertarchief.

 

De bedrijfscollectie heeft haar wortels in de jaren 1960, toen werknemer Laurent Roosens begon met het verzamelen van 'Gevaertiana'. In 1988 werd in de schoot van het bedrijf het 'Lieven Gevaertarchief' opgericht, dat door vrijwilligers werd uitgebouwd tot een van de grootste bedrijfscollecties in ons land. Het archief omvat onder meer bedrijfsarchieven, foto’s, affiches, video-opnamen, films, advertenties, brochures, kleine instrumenten, fotocamera's, folders, nieuwsbrieven, verpakkingsmateriaal, gelegenheidsdrukwerk, memorabilia... De collectie bevat ook heel wat materiaal over oprichter Lieven Gevaert, een industrieel die medebepalend was voor de geschiedenis van Vlaanderen.

 

"Agfa-Gevaert is tot op de dag van vandaag een begrip. Het bedrijf zal voor veel mensen in de regio voor altijd verbonden blijven aan fotografie en filmrolletjes," zegt gedeputeerde Luk Lemmens. "Het belang van Lieven Gevaert ging bovendien veel verder dan het stichten van een internationaal bedrijf. Als oprichter van onder meer het Vlaams Economisch Verbond speelde hij een onevenaarbare rol in de Vlaamse Beweging en de culturele, economische en intellectuele ontvoogding van Vlaanderen."

 

De overdracht van de collectie zal in verschillende fases gebeuren. De provincie voorziet voor de herbestemming zo'n 160.000 euro en wil de collectie ook op de Topstukkenlijst laten plaatsen.

 

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten