ADVN-Mededelingen 2004/11

auteur(s): 
Ludo Simons, Paul Van Grembergen, Frans-Jos Verdoodt
impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 11, juli-augustus-september 2004, 10 pp.

inhoud

Het langste jaar (red.)
Reflecties bij een verjaardag / Frans-Jos Verdoodt
Geleerd om op eigen benen te staan / Ludo Simons
Het water wordt steeds minder diep / Paul Van Grembergen
De geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en van andere nationale bewegingen in Europa. Colloquium (red.)
– Aanwinstenlijst maart-juni 2004 (red.)

 

ADVN-Mededelingen, 2004-11

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief