ADVN-Mededelingen 2004/9

auteur(s): 
Luc Boeva, Frans-Jos Verdoodt
impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 9, januari-februari-maart 2004, 8 pp.

inhoud

Denken en blijven denken, formuleren en blijven formuleren. Aan de lezer / Frans-Jos Verdoodt
Twintig jaar ADVN. Programma (red.)
Het archievenoverzicht van het ADVN / LB
Tentoonstelling twintig jaar ADVN / LB
De geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en van andere nationale bewegingen in Europa. Colloquium / LB
Bij de voorstelling van de inventaris van het Fonds Verschaeve. Enkele archivistische principes en praktijken / LB
– Kort: Fototentoonstelling “Duurzamer dan graniet” (red.) / Odisea (red.)
– Aanwinstenlijst augustus-november 2003 (red.)

 

ADVN-Mededelingen, 2004-9

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief