ADVN-Mededelingen 2006/15

auteur(s): 
Luc Boeva, Frans-Jos Verdoodt
impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 15, januari-februari-maart 2006, 12 pp.

inhoud

Kom, laten wij even aan de overkant gaan staan. Aan de lezer / Frans-Jos Verdoodt
Identiteit in kleur. Erfgoeddag 2006 in het ADVN / LB
Nieuwe archieven en archieftoegangen in het ADVN in 2005 / LB
“Nooit meer!” / LB
De hoed en Majoor Kopaf. Een “corpus delicti” overgedragen aan het ADVN / LB
“Van kaft tot kaft”. Editoriaal bij Wetenschappelijke tijdingen, jg. LXV, 2006, nr. 1 / FJV
– Kort: Colloquium nationale bewegingen & geschiedschrijving – Acta (red.) / Geschiedenis van de Provincie Antwerpen (red.)
– Aanwinstenlijst juni-december 2005 (red.)

 

ADVN-Mededelingen, 2006-15
 

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief