ADVN-Mededelingen 2021/74

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 74, vierde trimester 2021, 20 pp.

-Het nieuwe jaar zit in de lift (Ann Mares)
-Alfons Van de Perre, de Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon en de Kalmthoutse Heide (Jens Bertels)
-Een geëngageerde Antwerpse drukkersfamilie. Olivier Platteau & Co (Tom Cobbaert)
-De medailles van Henri Picard van onder het stof gehaald. Een uitzonderlijke vondst (Sophie Gyselinck)
-De Orde van de Vlaamse Leeuw. Romain Vanlandschoot gelauwerd (Nico Van Campenhout)
-Een selectie uit de recente aanwinsten (Rita Verelst)

-Kort: WT| Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging (red.) / ADVN-Driekoningengesprekken en nieuwjaarsreceptie op 31 januari 2022, 19u30 (red.) / Leesforum Flamenpolitik op 21 maart 2022 (red.) / Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis 2019-2021 (red.) / Denkwoord: Meegesleurd in de 'anarchie der wereldpolitiek' (Dirk Rochtus)

ADVN-Mededelingen 2021/74

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief