ADVN-Mededelingen 2023/81

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 81, derde trimester 2023, 20 pp.

-Erfgoed boeit (Ann Mares)
-Zestig jaar Vlamingen in de Wereld (Theo Dirix & Koen Van der Schaeghe)
-Vlaanderen door een Duitse Lens. Kurt Klingner (1909-1982) (Tom Cobbaert)
-De leeszaal in een nieuw jasje (Sophie Gyselinck)
-De Canon. Vensters op het verleden - vensters op de toekomst (red.)
-Erfgoedcolloquium Abraham Hans (red.)
-Aanvulling fotoarchief Dann (Tom Cobbaert)
-Van Frontbeweging naar Frontpartij. Romain Vanlandschoot (red.)
-De Boerenkrijg in context. Colloquium (red.)

Kort: WT|Tijdschrift voor de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Inhoud 2023/3 (red.) / Herdenking grafschennis Oeren en de 4de IJzerbedevaart (red.) / Denkwoord: De mythe-Verschaeve ontrafeld (Dirk Rochtus)

ADVN Mededelingen 2023/81

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief