ADVN-Mededelingen 2023/82

impressum: 
ADVN-Mededelingen, nr. 82, vierde trimester 2023, 28 pp.

-Op de schouders van reuzen ... en van velen (Ann Mares)
-De derde Encyclopedie van de Vlaamse beweging (Aragorn Fuhrmann en Sarah Menu)
-Uit de kernredactie: Elke Brems (Elke Brems)
-Encyclopedie van de Vlaams beweging. De synthese
-Een digitale encyclopedie met meer dan 3500 illustraties (Winne Gobyn)
-De digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging is de derde, maar ook de definitieve ... (Nico Van Campenhout)
-De encyclopedisten aan het woord (Sarah Menu)
-De Schryver, Reginald (Nico Van Campenhout)
-Auteurs, reviewers en adviseurs
-Een encyclopedie als geestelijke nalatenschap (Dirk Rochtus)

ADVN Mededelingen 2023/82

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief