Herman Van den Reeck en de anti-burgerlijke stroming in de Vlaamse beweging na de Eerste Wereldoorlog

auteur(s): 
-
impressum: 
Herman Van den Reeck en de anti-burgerlijke stroming in de Vlaamse beweging na de Eerste Wereldoorlog. Verslagboek colloquium, bijzonder nummer Wetenschappelijke tijdingen bij jaargang 55, 1996, 112 pp.

Einde 1993 bezorgde het ADVN aan een externe vorser de opdracht om studiewerk te verrichten rondom de rol en de betekenis van enkele kenschetsende Vlaamsgezinde personen, organisaties en stromingen tijdens het interbellum. Dit project werd medegefinancierd door de Provincie Antwerpen (Project Herman Van de Reeck).

Een initiatief waaraan het project in ruime mate heeft bijgedragen, was het colloquium “Herman Van den Reeck en de anti-burgerlijke stroming in de Vlaamse beweging na de Eerste Wereldoorlog”.
Het colloquium greep plaats op 9 december 1995 in het UFSIA in Antwerpen. In 1996 werden de handelingen van dit colloquium uitgegeven als een buitengewoon nummer van Wetenschappelijke tijdingen.

Het colloquiumnummer bevat volgende bijdragen:
– Welkomstwoord namens UFSIA, door Ludo Simons (UFSIA)
– Welkomstwoord namens Wetenschappelijke tijdingen, door Frans-Jos Verdoodt (ADVN, redactiesecretaris Wt)
Een schemering / Eric Defoort (KUB) (inleidend referaat)
De antiburgerlijke strekking in de Vlaamse Beweging na de Eerste Wereldoorlog in betrekking tot het activisme en de Frontbeweging / Pieter van Hees (Rijksuniversiteit Utrecht)
Herman Van den Reeck: pacifist in een gewelddadige beweging? / Luc Vandeweyer (ARA)
Naar aanleiding van Van den Reeck: de Vlaamse Beweging als adolescentenbeweging – een hypothese / Jan Art (UG)
Het gloeien van het morgenrood. De lokroep van het communisme anno 1920 / Guy Vanschoenbeek (Amsab)
Slotbeschouwingen / Maurits Coppieters
(De bijdrage van Jean Buyck over de “Artistiek-intellectuele avant-garde” kon niet ter beschikking gesteld worden.)
Achter elke bijdrage werd eveneens de weergave van de aansluitende discussie opgenomen.

 

cover Wt-colloquiumnummer Herman Van den Reeck

7,40 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief