Het Loon van de Werkman. Christenen en katholieken in België ten tijde van Rerum Novarum

auteur(s): 
Frans-Jos Verdoodt
impressum: 
Het Loon van de Werkman. Christenen en katholieken in België ten tijde van Rerum Novarum / Frans-Jos Verdoodt. Gent: Perspectief Uitgaven, 1991, 93 pp., ill.

Op 15 mei 1891 verscheen de encycliek Rerum Novarum, een boodschap van paus Leo XIII, die langs de bisschoppen om gericht werd aan de katholieke wereld.

Traditiegetrouw werd de encycliek genoemd naar de aanvangswoorden ervan: “Rerum Novarum”, de nieuwe dingen, de nieuwe toestanden – in casu “Over de toestand van de werklieden” (“De Conditione Opificum”).

De materiële geestelijke toestand van de arbeiders vormde de kern van de Sociale Kwestie van de negentiende eeuw.
Dit Romeinse document is een begrip geworden voor de kerkelijk-sociale beweging in het algemeen en voor de katholieke arbeidersbeweging in het bijzonder.
Rerum Novarum werd tevens een symbool, uitgedragen in optochten, herdenkingen, door verenigingen in programma's en pamfletten en in talloze publicaties, zowel vormend als fundamenteel wetenschappelijk van aard.
Het eeuwfeest van de encycliek, dat met de nodige luister hier bij ons en in onze buurlanden gevierd wordt, nodigt vooral uit tot reflexie omtrent de tijd waarin en de mensen voor wie het document geschreven werd.

Op het ogenblik waarop in Oost-Europa het socialisme aan herbevraging toe is, waarop zowel in Afrika als in Latijns-Amerika de vraag naar sociale rechtvaardigheid steeds dringender wordt; terwijl in de geïndustrialiseerde wereld m.n. in Amerika, Groot-Brittanië en Japan het neo-liberalisme triomfeert, wordt terecht de vraag gesteld naar de menselijke dimensie van de economie.

Ook hier biedt Rerum Novarum een basis voor de opmaak van een nieuw bilan binnen het christendom en een piste tot bezinning over de nabije en verdere toekomst.

Naar het zich laat aanzien zullen talrijke publicisten en vorsers deze uitnodiging tot reflexie beantwoorden.
Met zijn studie Het loon van de werkman. Christenen en Katholieken in België ten tijde van Rerum Novarum wil Frans-Jos Verdoodt hieraan zijn bijdrage leveren.
Zijn onderzoek richt zich hoofdzakelijk op een aantal specifieke aspecten van het sociale denken en handelen van de Belgische gelovigen tijdens de 19de eeuw: de auteur gaat uitvoerig in op de politieke en sociale context waarin Rerum Novarum zich situeert.

 

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]9,90 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief