Nationale bewegingen en geschiedschrijving. Acta van het colloquium over de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en van andere nationale bewegingen in Europa

auteur(s): 
impressum: 
Nationale bewegingen en geschiedschrijving. Acta van het colloquium over de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en van andere nationale bewegingen in Europa. Antwerpen: ADVN, 2005, 208 pp., ill.

Het ADVN markeerde zijn twintigste verjaardag met de organisatie van een internationaal colloquium op 15 oktober 2004 in het Cultureel Congrescentrum 't Elzenveld in Antwerpen. Het onderwerp was de geschiedschrijving van nationale bewegingen.

Nationale bewegingen zijn politiek-maatschappelijke bewegingen. Zij hebben sinds begin 19de eeuw staten gevormd en ontbonden, samenlevingen gemoduleerd, internationale verhoudingen en culturele stromingen beïnvloed.
Het colloquium bood een reflectie door deskundigen uit binnen- en buitenland op de historiografie van die nationale bewegingen.
De geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme vormde het uitgangspunt. Daarbij aansluitend kwam de context aan de beurt: Wallonië en Brussel. Vervolgens werd de comparatieve invalshoek uitgebreid met enkele buitenlandse gevalstudies: Catalonië, Oost-Europa en Bretagne. In de slotbijdrage werden conclusies geformuleerd.

De acta van het colloquium werden gepubliceerd als een bijzonder nummer van Wetenschappelijke tijdingen. De bijdragen werden opgenomen in de taal waarin zij gehouden werden (Nederlands, Frans of Engels), met aan het slot een uitgebreide samenvatting (in het Engels of het Nederlands). De inleiding en de slotbijdrage werden afgedrukt in het Nederlands en het Engels.

De acta bevatten bijdragen van:
– Frans-Jos Verdoodt over de bijdrage van het ADVN in de geschiedschrijving van het nationalisme
– Marnix Beyen over de historiografie van de Vlaamse beweging
– Chantal Kesteloot over de historiografie van de Waalse beweging
– Harry Van Velthoven over de opbouw van een Brusselse identiteit
– Maarten Van Ginderachter over de communautaire breuklijnen in de historiografie van de Vlaamse beweging
– Enric Ucelay-da Cal over de historiografie van het 'Catalanisme'
– Idesbald Goddeeris over nationalisme-onderzoek in Oost-Europa
– Yann Fournis & Tudi Kernalegenn over de historiografie van de Bretoense beweging | Louis Vos over nationalisme en historiografie

 

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

20 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief