Onsterfelijk in uw steen. Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog

auteur(s): 
Frank Seberechts
impressum: 
Onsterfelijk in uw steen. Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog / Frank Seberechts (red.). Antwerpen: Uitgeverij Vrijdag, 2016, 239 p., ill. ISBN 978-94-6001-489-5.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vatten enkele Vlaamse soldaten het plan op om een gepaste zerk te plaatsen op het graf van gesneuvelde kameraden. Vaak belandden die in een voorlopig of een anoniem graf. Tijdens en kort na de oorlog werden honderden heldenhuldezerken opgericht, naar een tekening van kunstenaar Joe English. De (leger)overheid zag dit als een anti-Belgisch initiatief. Verschillende graven werden beschadigd, heldenhuldezerken werden verwijderd of vernietigd. In de jaren 1920 wou men de overgebleven zerken verzamelen in de IJzertoren, maar die werd in 1946 gedynamiteerd. Vandaag zijn er nog slechts enkele tientallen zerken over.

Onsterfelijk in uw steen vertelt de geschiedenis van deze Heldenhulde, het begraven van gesneuvelde soldaten en het ontstaan en de ontwikkeling van de Vlaamse beweging aan en achter het front.
Het boek schetst de tegenstellingen die leidden tot het grotendeels verdwijnen van het gravenbestand en tot de politieke recuperatie ervan door de verschillende partijen.

Met foto’s van Sam Vanoverschelde, achterkleinzoon van Joe English.

Het boek is een uitloper van het project 'Heldenhulde', uitgevoerd door het ADVN en gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

 
 
29,95 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief